• Afdækning af fremtidigt behov fra forhandlerside

• Betydning af support inden for reservedele - herunder digitale platforme