Aspecto arbejder med små og store projekter i både Danmark og i udlandet.
Vi anvender såvel kvalitative som kvantitative metoder, og bistår typisk med følgende undersøgelsestyper:

Kvalitativt:

Dybdeinterviews
DUO-interviews
Minigrupper
Fokusgrupper

Kvantitativt:

WEB-interviews
Personlige interviews
Telefoninterviews

Andet:

Desk-Research
Rapportering af data fra tidligere undersøgelser Koordinering/rapportering af internationale undersøgelser

Netværk
Aspecto har opbygget et netværk af seriøse leverandører/partnere i flere lande, der bidrager med ekspertise og lokal indsigt.