• Betydning af diverse sygdomme samt betalingsvillighed

• Beslutningsprocesser ved bestemte sygdomme – herunder valg af diagnosticeringsmetode

• Trend analyser

• Produktpositionering