Kvalitet i analysen begynder med en grundig dialog med kunden, der har til formål at afdække behov og formål med undersøgelsen.

Aspecto’s grundholdning til kvalitet i markedsanalysen er baseret på overbevisningen om at:

Den grundlæggende problemstilling er styrende for undersøgelsen og analysedesignet.

Korrekt valg af analysedesign, formulering af spørgsmål og korrekt sammensætning af respondentgruppen sikrer en vellykket undersøgelse.

Det bedst opnåelige beslutningsgrundlag fås ved at udvælge ’de rigtige’ respondenter, der udvælges efter nøje udvalgte kriterier.

Respondenterne spørges om det nødvendige og ikke om ’alt muligt’.

Aspecto gennemfører altid pilotinterviews før fuld lancering, så eventuelle uhensigtsmæssigheder opdages og rettes.

Respondenter kan have travle perioder, hvor vi så vidt muligt undlader at indsamle data.

Incentives fremmer såvel kvalitet som svarprocent, hvorfor dette for os er naturligt at give respondenterne som tak for deres ulejlighed.

Mere konkret ser forløbet således ud:

Aspecto udarbejder et oplæg til analysen.

Oplægget indeholder oplysning om:

Baggrund
Beskrivelse af problemstilling
Specifikation af målgruppen
Løsningsforslag
Rapporteringsforslag
Tidsplan
Budget

Aspecto er medlem af ESOMAR og EphMRA og overholder ”code of conduct” fra disse organisationer.

Endvidere er Aspecto tilmeldt Datatilsynet og overholder gældende lovgivning og retningslinjer.