• Rx - potentialeberegning efter lancering af nyt produkt samt identifikation af barrierer

• Adoption – hvem og hvor mistes – og hvorfor

• Test af devices/koncepter

• Identifikation af beslutningsprocesser ved givne regimer

• Produktpositionering

• Identifikation af influenter