Aspecto er en uafhængig markedsanalyse- og konsulentvirksomhed. Aspecto er grundlagt i 2007 på værdierne ’nærhed til kunden’ og ’kvalitet i projektet’. Selskabet er i 2014 omdannet til et A/S.

Aspecto ...

...rådgiver om hvordan markedsanalysen bruges som fundament til at fremskaffe viden om kunder og interessegrupper.

... ser det som sin opgave at udstyre analysekøber med viden og dermed det bedst tænkelige beslutningsgrundlag – inden for et givent analysebudget og til den aftalte deadline.

... sætter sig ordentligt ind i den grundlæggende problemstilling og holder fokus på det beslutningsgrundlag markedsanalysen skal frembringe.

... giver kunden en grundig gennemarbejdet rapport, der omsætter markedsanalysen til et konkret beslutningsredskab. Baseret på analysen præsenteres konklusioner og anbefalinger.

... har udelukkende seniorkonsulenter, der alle har ca. 20 års analyseerfaring inden for forskellige brancher og metoder. Alle er udvalgt efter at kunne supplere hinanden, så kreativiteten og kvaliteten sikres bedst muligt.

... tror på værdien af, at konsulenterne har ’hands-on’ på hele projektet. Konsulenterne gennemfører derfor også selv interviews, så den enkelte konsulent får mere føling med projektet fra start til slut. Der er altid to konsulenter på et projekt, så kontinuitet sikres, hvis noget uforudset skulle indtræffe.